Tennisschool Rob Mentink is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Voor info:  Jeugdfonds sport en cultuur Rotterdam